Finantare de 88 milioane de euro

Ministerul Integr?rii Europene, Banca European? pentru Reconstruc?ie ?i Dezvoltare ?i Delega?ia Comisiei Europene au semnat luni un acord de finan?are cu ocazia lans?rii proiectului „Schema de microfinan?are pentru start-upuri ?i microîntreprinderi”.

Programul de micro-creditare, în valoare total? de 88 milioane euro, va fi finan?at cu 40 milioane euro de c?tre BERD, 30 milioane euro printr-un împrumut bancar sindicalizat de pe pia?a de capital ?i o contribu?ie de 18,02 milioane euro de la UE ?i Guvernul României reprezentând bugetul aferent Programului Phare pentru anii 2005 ?i 2006.

În cadrul programului, se vor acorda fonduri societ??ilor de microfinan?are /b?nci ?i institu?ii financiare nebancare/, pentru ca acestea s? acorde împrumuturi întreprinderilor micro ?i mici, inclusiv celor nou-înfiin?ate.

Fondurile vor fi acordate atât în euro cât ?i în lei noi, „un element de noutate” potrivit directorului pentru România al BERD, Hildegard Gacek.
„Programul se va constitui ca un proiect pilot de promovare a programului JEREMIE /Joint European Resources for Micro to Medium Entreprises/, o ini?iativ? care î?i propune s? îmbun?t??easc? furnizarea de servicii financiare ?i capital de risc c?tre întreprinderi mici ?i mijlocii în regiunile UE, în implementare din 2007”, a declarat, în cadrul unei conferin?e de pres?, Anca Boagiu, ministrul integr?rii europene.

Ministrul Boagiu a men?ionat, în acest context, c? rata de contractare a fondurilor PHARE 2004 a fost de 99,7 la sut? ?i c?, în cadrul noului proiect de finan?are sumele sunt deja alocate pe regiuni, invers propor?ional cu nivelul de dezvoltare al acestora.

„Competitivitatea economiei depinde în mare m?sur? de capacitatea afacerilor mici” a afirmat, la rândul s?u, Donato Chiarini, ?eful Delega?iei Comisiei Europene la Bucure?ti. „Micile afaceri sunt cele care creeaz? locuri de munc?”, a ad?ugat oficialul citat.

Prima institu?ie financiar? nebancar? de microfinan?are care va primi fonduri în cadrul programului este Opportunity Micro-Credit Romania (OMRO), cu suma de 9,85 milioane lei noi /2,8 milioane euro/.

Noul program de finan?are a fost creat pentru a îmbun?t??i accesul la servicii financiare a întreprinz?torilor din România, în special a celor din zonele mai pu?in dezvoltate ?i din zonele rurale, care pân? în prezent aveau acces limitat la servicii financiare cu costuri rezonabile

(Sursa: Rompres.ro)

Distribuie articolul sa il vada si prietenii tai!

Pentru o doza in plus de seriozitate, intra pe www.ecomunicate.ro sa vezi comunicate de presa si stiri reale la zi despre afacerile din Romania de astazi.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.